Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Vzhľadom na platné obmedzenie počtu účastníkov verejných zhromaždení na 50 osôb, slovenskí biskupi od 1.10. 2020 až do odvolania udeľujú všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách. Prosíme zároveň veriacich, ktorí sú viac ohrození, ľudí vo vyššom veku, taktiež trpiacich chronickými ochoreniami, ľudí po operačných zákrokoch, ako aj tých, ktorí sa starajú o seniorov, atď., aby znovu uprednostnili sledovanie bohoslužieb prostredníctvom médií alebo internetu.

Vo Farskom kostole v Korni budú sv. omše:

  • v piatok (2.10.) ráno o 6.45 h a večer o 18.00 h,
  • v sobotu (3.10.) s platnosťou na nedeľu: o 17.00 h a 18.00 h,
  • v nedeľu (4.10.) o 6.45 h – pre seniorov nad 65 rokov, ďalej o 7.45 h, 9.30 h a 11.00 h.

Všetkých ľudí dobrej vôle vyzývame k zvýšenej vzájomnej ohľaduplnosti, aj obetavosti, vzhľadom na dočasnú nemožnosť sláviť pre všetkých a so všetkými. Ďakujeme Vám aj za modlitby a obety, že môžeme vo verejnom slávení bohoslužieb pokračovať. Vedení hodnotami evanjelia, buďme príkladom jednoty, trpezlivosti a pokoja. Prosme Pána, aby ochraňoval Slovensko a Panna Mária Sedembolestná, naša patrónka, nech oroduje za nás všetkých!"

Ďakujem veľmi pekne za ochotu a ústretovosť a prajem ešte požehnaný deň!

Richard Folučka, farár Korňa