Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Vážení občania, Stredoslovenská distribučná a.s. Vám oznamuje, že v mesiaci Október sa bude vo Vašej obci konať odpočet spotreby elektrickej energie pre všetkých dodávateľov. Odpočty budú prebiehať postupne, (smerom od Predmiera) v termíne od 5.10.2020 - 16.10.2020 v čase od 8:00 do 18:00 hodiny.  Odpočet nebude prebiehať v dňoch, keď bude v obci prerušená dodávka elektrickej energie.  Prosíme o pozatváranie psov a sprístupnenie elektromerov !!! Ďakujeme.