TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Riaditeľka Materskej školy Korňa  720, 023 21 Korňa  vyhlasuje voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu Pedagogický asistent na základe zapojenia školy do národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov,“ ktorý realizuje Metodicko-pedagogické centrum.

Kvalifikačné predpoklady  v zmysle prílohy č. 6 Vyhlášky č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancoch a zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný životopis,
  • kópie dokladov o vzdelaní,
  • výpis z registra trestov,
  • súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Iné požiadavky:

  • ovládanie štátneho jazyka.

Termín nástupu:  15. október 2020

Pracovné podmienky v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od platovej triedy a dĺžky započítanej praxe od 738,50 eur/mes.

Miesto výkonu práce: Materská škola Korňa 720, 023 21 Korňa
Rozsah úväzku: 100 %
Termín podania žiadosti: do 30. septembra 2020
Vybraní uchádzači budú pozvaní na pracovný pohovor. Pohovor s uchádzačom o zamestnanie bude dohodnutý telefonicky alebo elektronicky. Ďalšie informácie Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru zasielajte na adresu školy:
Materská škola Korňa
Korňa 720
023 21 Korňa
alebo na e-mailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Tel. č. 0915 265 630