TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

OR PZ v Čadci, Odbor kriminálnej polície žiada občanov, aby v prípade prijatia platby 200,- € bankovkou venovali zvýšenú pozornosť jej ochranným prvkom.

Pri vzniku podozrenia, že bankovka vykazuje znaky falzifikátu, bankovku neprijímajte a o uvedenej skutočnosti ihneď informujte políciu na č. 158,  pričom je potrebné, aby ste sa zamerali na osobu predkladateľa - jeho opis, typ vozidla, farbu, evidenčné číslo vozidla, do ktorého osoba nastúpila a akým smerom z miesta odišla (nakoľko je predpoklad, že páchateľ sa pri uvádzaní bankoviek do obehu pohybuje na motorovom vozidle).