Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Obecný úrad v Korni v spolupráci s povereným úradným veterinárnym lekárom MVDr. Mudríkom pozývajú chovateľov psov starších ako tri mesiace na pravidelné očkovanie proti Besnote, ktoré sa uskutoční dňa 31. júla 2020 t. j. v piatok, za úhradu 7, € podľa nasledovného rozpisu:       

        

                                            U Jendriska                                 o    7,45 hod.

                                             Skotňa                                         o    8,30 hod.

                                             U Kríža                                         o    9,00 hod.

                                             Obecný úrad                               o    9,45   -  10,30 hod.

                                             U Ďurkáči                                    o   11,00 hod.

                                             Potraviny - Vyšná Korňa           o   12,15 hod.

Vydanú očkovaciu známku za rok 2020 a potvrdenku o zaplatení si uschovajte pre kontrolu. Pri hromadnom očkovaní je možne doočkovať aj ochranu proti  iným  ochoreniam psov za cenu 14,- €, tiež aj vystaviť preukaz za 0,50 € a uskutočniť trvalé označenie psa čipovaním za 10,- €  + 5,-cena za registráciu do CRSZ. Pozvánku otočte, vyplňte Registračnú kartu psa a doneste zo sebou na očkovanie túto pozvánku. Dodržiavajte aktuálne opatrenia NV SR pre Covid-19, odstup medzi občanmi minimálne 2 metre, rúško na horné cesty dýchacie (šatka, maska).