TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

ČSSZ informuje, že s účinnosťou od 01.07.2020 už nebude akceptovať potvrdenie o žití bez úradne overeného vlastnoručného podpisu príjemcu dôchodku (dôchodcu) a nebude akceptovať potvrdenie o žití zaslané v elektronickej podobe (e-mailom) bez uznávaného elektronického podpisu.

Vzhľadom k ukončeniu mimoriadnych opatrení prijatých v súvislosti s pandémiou COVID - 19 je potrebný návrat k predchádzajúcim postupom daným zákonnými predpismi Českej republiky. Potvrdenie o žití musí byť riadne vyplnené, vlastnoručne podpísané dôchodcom, vrátane dátumu vyplnenia tlačiva a s úradným overením tohto podpisu.

Potvrdenie o žití zašlite poštou na adresu ČSSZ, Křížová 25, 225 08 Praha 5, Česká republika.

 

Podrobnejšie informácie nájdete na webových stránkach na adrese: https://www.cssz.cz/web/cz/podminky-pro-vyplatu-duchodu-do-zahranici