TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Na základe Opatrenia prijatého na riešenie mimoriadnej situácie zo zasadnutia krízového štábu Okresného úradu Čadca zo dňa 26.6.2020, č. j. OU-CA-OKR-2020/004870-037 a vzhľadom na súčasnú zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu zaznamenaním nárastu pozitívnych osôb na ochorenie COVID – 19 sa Obec Korňa rozhodla riadiť týmto opatrením a prijala nasledovné opatrenia:

  • zatvára  Materskú školu Korňa, ŠKD, ŠJ, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Korňa a to odo dňa 29.6.2020.
  • mení otváracie hodiny Obecného úradu Korňa pre verejnosť od 29.6.2020 na dve hodiny denne, Pondelok, Utorok, Streda a Piatok od 08:00 do 10:00 hod. Vstup do budovy za zvýšených hygienických opatrení.
  • zatvára obecnú knižnicu od 29.6.2020.
  • zakazuje sa konanie všetkých kultúrno-spoločenských, športových a iných hromadných podujatí v obci organizáciam v pôsobnosti obce Korňa.
  • odporúča slávenie svätej omše vykonávať v exteriéri za dodržania skôr určených pravidiel.

Uvedené opatrenia platia do odvolania.