Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona c. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že plánované prerušenie distribúcie elektriny v termíne od 11.05.2020 07:30 hod. do 11.05.2020 13:45 hod. je presunuté na deň 03. 06. 2020 v čase od 07:30 hod. do 13:45 hod. V obci bude prerušená distribúcia elektriny

z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta s popisnými číslami, ktoré sú uvedené v prílohe.

Prerušenie_distribúcie_elektriny_pre_popisné_čísla.pdf466.19 KB