Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

OU KornaVážení občania,

oznamujeme Vám, že Obecný úrad v Korni bude od pondelka 04. 05. 2020 otvorený pre verejnosť za prísnych hygienických opatrení každý deň v úradných hodinách tak, ako pred epidémiou COVID-19. Občan, ktorý príde na Obecný úrad Korňa je však povinný mať rúško a rukavice! Pri vstupných dverách na poschodí usmerní občanov pracovníčka úradu. Prosíme občanov, aby vstupovali po jednom.