TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

  1. Odporúča obmedziť turistom návštevu turistických miest v obci Korňa (7 divov obce Korňa), aby vo väčších skupinách nenavštevovali a nezdržiavali sa na spomínaných turistických miestach.
  2. Odporúča dezinfekciu verejných priestranstiev (autobusové zastávky, priestor pre budovou OÚ Korňa).
  3. Nariaďuje zatvorenie prevádzky zberného dvora pre verejnosť z dôvodu mimoriadnej situácie v súvislosti s preventívnymi opatreniami proti šíreniu nákazy koronavírusom.

  Opatrenie platí od 19. 3. 2020