Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Od 23. 03. 2020 (pondelok) bude prímestská autobusová doprava, ktorú prevádzkujú dopravné spoločnosti Slovenská autobusová doprava Žilina, a.s. a ARRIVA Liorbus, a.s., Ružomberok, prevádzkovaná v prázdninovom režime.

Upozornenie: Do prázdninového režimu bude ale zapracovaná redukcia autobusových spojov, ktoré nezabezpečujú dopravnú obslužnosť a strácajú opodstatnenie (nízka až nulová obsaditeľnosť spojov).

Oznam na webovom sídle ŽSK: http://www.regionzilina.sk/sk/aktuality/aktuality/primestska-autobusova-doprava-zilinskom-kraji.html

Upravené cestovné poriadky budú postupne zverejňované na webovom portáli www.cp.sk.

Do prázdninového režimu bude zapracovaná redukcia autobusových spojov.

 

Obmedzenie spojov v rámci prázdninového režimu s účinnosťou od 23.3.2020:

Linka     spoj       nástupná zastávka          čas         konečná zastávka           čas

502403  29           Čadca, a.s.                          13:20      Turzovka,žel.st.               14:23

502403  32           Turzovka,žel.st.                    8:05        Čadca, a.s.                      9:10

502450  30           Turzovka,žel.st.                    11:00       Čadca, a.s.                    11:29

502451  6             Dlhá, Bučník                        7:28        Turzovka,žel.st.                7:43

502451  7             Turzovka,žel.st.                    7:11        Dlhá, Bučník                    7:27

502451  11           Turzovka,žel.st.                    10:10       Dlhá, Bučník                   10:24

502451  10           Dlhá, Bučník                        10:25       Turzovka,žel.st.               10:40

502455  8             Korňa,Boháčovci                  5:35         Čadca, a.s.                      6:30

502455  35           Turzovka,žel.st.                   15:20        Korňa, Zátoka                 15:59

502456  7             Turzovka,žel.st.                   6:48         Turzovkaka, Hlinené         6:58

502456  8             Turzovka, Hlinené                7:00         Turzovka,žel.st.                7:11

502457  1             Turzovka,žel.st.                   9:20         Olešná,Priečnica             9:30

502457  2             Olešná,Priečnica                 9:35         Turzovka,žel.st.               9:45

502458  1             Turzovka,žel.st.                   7:45         Klokočov,Hrubý Buk         8:12

502458  4             Olešná, Potôčky                 15:00        Turzovka,žel.st.              15:20

502458  34           Turzovka,žel.st.                   14:25        Klokočov,Konečná          14:58

502458  38           Olešná, Potôčky                 7:30          Turzovka,žel.st.                7:55

502458  44           Turzovka,žel.st.                   8:00          Klokočov,Konečná            8:19

502458  45           Klokočov,Konečná               15:00        Klokočov,OcÚ                 15:07

502458  46           Turzovka,žel.st.                   11:25        Klokočov,Konečná           11:44

502458  47           Klokočov,Konečná               3:50          Turzovka,žel.st.                4:10

502458  48           Turzovka,žel.st.                  11:25         Klokočov,Konečná           15:29

502458  49           Klokočov,Konečná              8:25           Turzovka,žel.st.                8:45

502458  50           Turzovka,žel.st.                 19:00          Klokočov,Konečná           19:25

502458  51           Klokočov,Konečná             11:55          Turzovka,žel.st.               12:15

502458  52           Turzovka,žel.st.                23:25           Klokočov,Konečná              23:44

502458  53           Klokočov,Konečná            11:55           Turzovka,žel.st.                16:25

502458  54           Turzovka,žel.st.                3:30             Klokočov,Konečná              3:49

502458  55           Klokočov,Konečná            19:25          Turzovka,žel.st.                  19:55

502458  57           Klokočov,Konečná            23:50          Turzovka,žel.st.                  0:10

502459  5             Klokočov,Hrubý Buk         5:00            Turzovka,žel.st.                 5:35

502459  9             Čadca, a.s.                     6:57             Olešná, Potôčky                7:22

502459  19           Klokočov,Hrubý Buk         8:28            Turzovka,žel.st.                 9:07

502459  27           Čadca, a.s.                     10:25          Turzovka,žel.st.                 11:33

502459  30           Turzovka,žel.st.               12:10           Čadca, a.s.                       13:21

502459  41           Čadca, a.s.                     14:25           Olešná, Potôčky                15:20