Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Vážení občania,

od dnes 17.3.2020 pomáha zabezpečiť súkromná firma Korzo, s.r.o. bezplatne rozvoz základných nákupov pre najohrozenejších obyvateľov obce

v rámci krízovej situácie službu zabezpečenia základných nákupov pre najohrozenejšiu skupinu obyvateľov - pre starších, nevládnych ľudí a občanov obce, ktorí musia ostať v karanténe. Od dnes si budú môcť do 12:00 hod. telefonicky nahlásiť, čo zo základných potravín potrebujú nakúpiť (táto služba nezahŕňa nákup alkoholických nápojov).

Telefonicky nahlasujte na:

Obyvatelia z Nižnej Korne na tel: 0908 693 663

Obyvatelia z Vyšnej Korne na tel: 0908 831 786 

- nahlasujte svoje nákupné požiadavky a taktiež -  svoje meno, adresu a telefonický kontakt
Pracovník firmy po 10:00 hod  tovar rozdistribuuje.

Na základe pokladničného bloku mu občania nákup preplatia.
Žiadame občanov, aby počas preberania nákupu mali na sebe ochranné prostriedky (rúška, šatky, rukavice,...); a to z dôvodu svojej vlastnej ochrany a ochrany pracovníka.
Chceme ochrániť tých najrizikovejších, ktorými sú starší a nevládni občania.

Pre nich by nákaza mohla znamenať vážne zdravotné problémy, preto by sme ich touto cestou chceli VYZVAŤ, aby sa zdržiavali doma a v rámci svojej ochrany využili túto službu.

Za samotný rozvoz sa neplatí.

Zároveň Vás žiadame, aby ste túto službu nezneužívali!