Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Oznamujem rodičom, že zápis žiakov do 1. ročníka bude v sobotu, 4. apríla 2020, od 8:00 hod - 11:00 hod. na prízemí, v prístavbe školy.

Tešia sa na Vás pani učiteľky a rozprávková krajina!

K zápisu prosím doniesť občianske preukazy rodičov a rodný list dieťaťa. Poprosím rodičov, aby na web stránke školy dopredu vyplnili elektronickú prihlášku. Nájdete ju na ľavom zelenom paneli: www.zskorna.edupage.org/register

Mgr. Jaroslava Srničková
riaditeľka ZŠ Korňa