Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Obecný úrad Korňa žiada občanov (poplatníkov za komunálny odpad, aj "chatárov") obce Korňa, ktorí si ešte neprevzali kompostér, aby sa dostavili na Obecný úrad počas úradných hodín s občianskym preukazom, kde si prevezmú kompostér. Na súpisné číslo domu je určený jeden kompostér.