Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

V skoré nedeľné ráno sa náš domáci turistický oddiel vybral na príjemnú prechádzku v malebnom, horskom prostredí Prosieckej a Kvačianskej doliny. Počas túry turisti obdivovali pôsobivý skalný útvar Jánošíkova hlava, rokliny, výhliadky na dolinu, malebné Mlyny Oblazy, ktoré patria medzi najnavštevovanejšie pamiatky Liptova.

Horný mlyn  slúžil na mletie múky, dolný mlyn pomocou dvoch ozubených kolies poháňa starú pílu. Túra začínala v dedinke Prosiek – Prosiecká dolina – Veľké Borové – Borovianky – Oblazy – Kvačianská dolina – Kvačany – Prosiek. Celkovo zdolali turisti 22,5 km s celkovým prevýšením 319 m, najvyšším bodom bol Svorad s nadmorskou výškou 940 m. n. m.

Ing. Marianna Bebčáková

Prosiecka dolina 001

 

Prosiecka dolina 02

 

Prosiecka dolina 03

 

Prosiecka dolina 05

 

Prosiecka dolina 04

Späť