Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Obecný úrad Korňa oznamuje občanom, že v platnosti od 01. apríla 2019 stanovuje každý štvrtok za nestránkový deň Obecného úradu.

Nestránkový deň bol schválený Uznesením obecného zastupiteľstva zo dňa 29. 03. 2019  číslo 78/2019 k návrhu na schválenie nestránkového dňa na Obecnom úrade Korňa.

Tento deň bude určený na administratívnu činnosť pracovníčok bez účasti verejnosti. K tomuto opatreniu sme pristúpili vzhľadom na skvalitnenie činnosti úradu a agendy pre obyvateľov. Veríme, že sa toto rozhodnutie stretne s pochopením a prispeje k zlepšeniu služieb poskytovaných obyvateľom.

Späť