TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Teplejšie počasie prichádzajúce v marci so sebou prináša okrem slnka aj zvýšený výskyt požiarov, ktoré vznikajú plošným vypaľovaním porastov, drevín a biologického odpadu. Slovenskí hasiči počas tohto obdobia veľmi často zápasia so spaľovaním suchej trávy, lístia a vetví z poorezávaných stromov. V roku 2018 zaznamenali hasiči 980 požiarov, ktoré vznikli dôsledkom vypaľovania trávy a suchých porastov.

Vypaľovanie trávy a suchých porastov najviac potrápilo hasičov v roku 2012, kedy museli zasahovať pri 4 735 takýchto  udalostiach, pričom len v marci bolo zaznamenaných takmer 3000 požiarov.

Plošné vypaľovanie tráv a porastov zakazuje Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, ktorého porušenie môže stáť občana do 331 eur. Ak by sa však takéhoto priestupku dopustila právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, pokuta sa môže vyšplhať až do výšky 16 596 eur.

 

                                               Ochrana lesov pred poziarmi             Vypaľovanie trávy

Späť