Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Stolný tenis, hovorovo pingpong, je druh športu, pri ktorom je snahou hráča zahrať loptičku ponad, prípadne popri sieťke na špeciálnom stole tak, aby jej vrátenie spôsobovalo ťažkosti súperovi, prípadne aby ju nemohol vrátiť. Stolný tenis patrí medzi najrýchlejšie športové hry na svete, učí mať rýchly odhad hernej situácie a jej okamžité riešenie najvhodnejším herným spôsobom.

Stolný tenis je individuálny šport hraný v halách špeciálne na to určených, ale aj v klasických krytých halách, kde sa dajú rozmiestniť stoly na hru.

Sk Slovania 001

                                                                                Sk Slovania 003

V obci funguje aj športový klub Šk Slovania Korňa, ktorého členovia sa aktívne venujú stolnému tenisu. Reprezentujú obec Korňa v rôznych ligových zápasoch pod vedením Miroslava Skorčíka.

Sk Slovania 002

 Späť