Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Kysuce detom mapaMaľovaná mapa je ručné dielo, do posledného detailu vypracované človekom. Maliar si pomáha aj modernou technikou, aby boli mapy čo najpresnejšie. Ako podklad maliar používa programom vytvorený 3D model krajiny. Pri svojej práci ďalej využíva klasickú mapu, ortofotosnímky a tiež letecké pohľady z malej výšky.

Každý dom, cestu, potok a každý strom ďalej kus po kuse maľuje aj niekoľko mesiacov, kým mapa nie je hotová. V každej mape nechá maliar doslova kus svojej duše. Originálne dielo je ďalej zoskenované vo vysokom rozlíšení a spracované kartografom a grafikmi do konečnej podoby aj so stovkami nápisov, trás a piktogramov.

 

Prednosťou maľovaných máp je ľahká orientácia, malebné stvárnenie a široká možnosť využitia. Maľovaná mapa slúži na orientáciu, informácie, aj ako suvenír. Dajú sa v nej zvýrazniť pamiatky, alebo aj komerčné prevádzky. Vďaka jej grafickej pútavosti si ju ľudia radi prezerajú do posledných detailov a porovnávajú jej zobrazenie zo skutočnosťou.

 

Na nasledujúcom odkaze Vám ponúkame Maľovanú cyklomapu Kysuce deťom, ktorú si môžete prezrieť alebo aj vytlačiť.

 Späť