Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Dlho očakávané detské ihrisko dnes 07. 11. 2018 obec Korňa slávnostne odovzdala do užívania všetkým deťom. Detské ihrisko, ktoré svojím estetickým prevedením aj technickými normami zodpovedá súčasným trendom aj požiadavkám občanov je prístupné pre všetky deti v obci vo veku od 3 do 12 rokov. Na otvorení ihriska sa zišli detičky z Materskej školy a žiaci prvého stupňa ZŠ. Pre deti bolo pripravené aj sladké prekvapenie.

Pán starosta po príhovore, v ktorom poďakoval zamestnancom obce, ktorí sa podieľali na realizácii ihriska, pani riaditeľke MŠ a pani riaditeľke ZŠ, ktoré prijali pozvanie na otvorenie ihriska, spolu s deťmi ihrisko oficiálne otvoril. Zaželal im veľa zábavy na novom ihrisku, aby sa deti do sýtosti vyšantili, ihrisko im slúžilo na zmysluplné hranie a aktívne trávenie voľného času. Zároveň dúfame, že ihrisko bude slúžiť výhradne na účel, ktorý má, a všetky deti i rodičia budú rešpektovať prevádzkový poriadok. Deťom prajeme pekné zážitky na novom veselom detskom ihrisku.

Otvorenie ihriska 014

Rozmer detského ihriska je 24 x 25 m a nachádza sa na ňom šesť herných prvkov. Ihrisko je rozdelené do dvoch zón podľa veku detí od 3 až 6 rokov a 6 až 12 rokov. Tomu sú prispôsobené aj dopadové plochy: pre menšie deti to je piesok s trávnatým povrchom, pre väčšie štrk. Deti sa môžu zahrať na preliezačke v tvare včielky, kolotoči, hojdačkách či prevažovadle, šmykľavke a lezeckej stene. Všetky herné prvky sa nesú vo veselých a hravých motívoch.

Ďalšie fotografie zo slávnostného otvorenia Detského ihriska nájdete vo fotogalérii.

Späť