TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Riaditeľstvo MŠ Korňa Vám oznamuje počet detí prijatých a zapísaných pre nový školský rok 2017/2018. Podaných nových žiadosti pre šk. rok 2017/2018: 9- žiadostiam je vyhovené.

Celkový počet zapísaných detí k 15.06.2017: 37 detí.

Počet voľných miest : 5

V prípade voľných miest sa deti môžu prijímať aj počas školského roka.