Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

mesiac ucty k starsim mV nedeľu 23.10. naše, vaše deti spríjemnili popoludnie svojim babičkám a dedkom, ktorí sa stretli v sále kultúrneho domu v Korni pri príležitosti dňa seniorov. Po príhovore pána starostu a pani učiteľky Mitkovej sa ujala mikrofónu Natálka Kontríková a zarecitovala báseň Starým rodičom.

Ako prvé to roztočili dievčatá zo záujmového útvaru Talentárium 1. so svojim tancom Ča-ča, po ktorom sme pokračovali v ľudovom duchu a naši prváci s doprovodom Veroniky Staníkovej na heligónke zaspievali a zatancovali Aničku dušičku a V tej rodnej dedinke. Po nich nasledovali muzikanti – Barborka Kontríková a Filipko Mitka. Na scénu nastúpili aj dievčence zo záujmového útvaru Talentárium 2., taktiež s moderným tancom a program sme ukončili na ľudovú nôtu a to hrou na nástroj v podaní Sárky Bielčikovej a Davidka Faturu. Bodkou bolo pásmo piesní, ktoré doprevádzali heligonkári Matúš Bielčik, Veronika Staníková a Terezka Ďurkáčová, spev žiačky 5. a 7. ročníka.

Mgr. Srničková Jaroslava
ZŠ Korňa

Fotogaléria akcie je na adrese: https://zskorna.edupage.org/album/?#gallery/503