Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Dňa 23.1. a 24.1. 2014 sa v Jablunkove, v hoteli „Stará Ameryka“, uskutočnilo medzinárodné stretnutie žiakov a pedagógov zo Základnej školy v Korni a Základnej školy a materskej školy v Třinci. Projekt s názvom „Československá setkání žáků škol – učíme sa poznávať sa“ pripravil Michal Banot a jeho kolegovia z Inštitútu EuroSchola v Třinci.

Našu školu reprezentovali žiaci 6., 7. a 8. ročníka, ktorí sa plní očakávaní stretli so svojimi budúcimi kamarátmi v spoločenskej miestnosti hotela. Tu sa navzájom zoznámili a predstavili svoje školy a dedinu či mesto, z ktorého pochádzajú. Príjemným zážitkom pre všetkých zúčastnených bolo vystúpenie členiek tanečnej skupiny „Silver“ Simony Skorčíkovej a Dominiky Cvinčekovej, ktoré zožali obrovský aplauz.

Poobede prišla na rad strategická, psychicky i fyzicky náročná hra Ekosystémy simulujúca skutočný kolobeh života v prírode. Táto aktivita prebiehala v areáli hotela. Po olovrante deti relaxovali pri rôznych zábavných hrách a večer zakončili skvelou diskotékou.

Ďalší deň ich čakala konštrukčná hra „Stavby“. Každý tím musel postaviť tri stavby podľa zadania. K stavbe mali tímy k dispozícii tri skupiny pracovníkov – robotníkov, stavbyvedúcich a dopravcov. Prácu si bolo nutné naplánovať čo najefektívnejšie a maximálne využiť to, čo jednotliví pracovníci vedeli robiť a naopak bolo treba počítať s tým, že každá skupina pracovníkov má nejaké obmedzenia. Robotník – vedel stavať, nakladať materiál, mohol sa dotýkať kociek, ale bol „slepý“ (mal šatku na očiach). Dopravca – videl, mohol prevážať náklad, avšak vždy len jednu kocku, ktorú nosil na hlave, bol nemý – nesmel hovoriť, nesmel stavať, nesmel si sám vziať stavebný materiál (kocku) zo stavebnín. Stavbyvedúci – mal k dispozícii plány, videl, mohol hovoriť, riadil celú stavbu, ale nesmel sa dotýkať kociek. Táto hra bola veľmi náročná na organizáciu, ale všetky tímy ju úspešne zvládli. Zároveň ukázala deťom aký neľahký je život ľudí s postihnutím a aké príjemné je stretnúť sa s láskavosťou a porozumením.

Po chutnom obede organizačný tím vyhodnotil všetky súťaže. Myslím, že výsledok v tomto prípade nebol vôbec dôležitý. Dôležitejšie bolo množstvo kontaktov, ktoré žiaci aj pedagógovia na tomto stretnutí nadviazali.

Na záver ešte srdečné poďakovanie Michalovi Banotovi, jeho kolegom z Inštitútu Euroschola v Třinci a zamestnancom hotela „Stará Ameryka“ za výborne zorganizované podujatie a milé prijatie.

Fotografie z projektu:
http://zskorna.edupage.org/album/?#gallery/281

ZS Korňa