Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Žiaci 7.A našej základnej školy úspešne ukončili projekt realizovaný v spolupráci s CITY a Nadáciou pre deti Slovenska BUS-06-03-2013 s názvom: Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí.

V piatok za účasti rodičov žiaci predviedli svoje znalosti v oblasti finančnej gramotnosti:

V programe PowerPoint prezentovali prezentácie s názvom Možnosti platby. Oboznámili rodičov prostredníctvom interaktívnej tabule s netradičnými možnosťami platby a rizikami, ktoré môžu nastať. Preukázali svoje znalosti pri tvorbe finančného rozpočtu rodiny. Rodičov potešili návrhmi na šetrenie. Jedným z cieľov projektu bolo, aby sa žiaci v dospelosti zodpovedne rozhodovali a vedeli rozlíšiť dôležitosť zaplatenia jednotlivých výdajov (elektrina, pôžička, úver, atď.) tak, aby nevystavili seba a svoje rodiny rizikám. Vedeli sa orientovať v ponukách rôznych nebankových spoločností poskytujúcich úvery a zvážiť efektívnosť a preplatenie týchto úverov.

Žiaci sa na hodinách informatiky zaoberali hľadaním a spracovaním informácií umiestnených na internete. Vybrali parametre vedeckej kalkulačky a porovnávali ich s cenami rôznych predajcov. Následne vytvorili v triede nástenku, na ktorej uverejnili poznatky z každej časti projektu. Žiakom boli zakúpené kalkulačky, ktoré im poslúžia v ďalšom ročníku na hodinách matematiky. Práca na projekte žiakov stmelila a priviedla k lepšej spolupráci. Fotografie z projektu si môžete pozrieť v galérii. Realizátorkou celého projektu bola Mgr. Padyšáková

Informácie o nadácii nájdete na adrese: www.nds.sk

Mgr. Padyšáková