TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Žiaci 8.A triedy sa prostredníctvom grantového programu BUS – praktický čin, ktorý podporuje Nadácia pre deti Slovenska učili spoznávať svet financií. Počas celého roka sa postupne naučili zostaviť osobný rozpočet, rodinný rozpočet, orientovať v bankových produktoch. Sami si naplánovali aktivity, urobili rozpočet, nakúpili materiál a výťažok z čiastkových aktivít použili pre sociálne odkázané deti našej školy.

Chlapci realizovali stolnotenisový turnaj:

Dňa 21.marca sa konal 1.ročník Školského stolnotenisového turnaja o pohár riaditeľky školy. Súťažilo sa v dvoch kategóriách: mladší a starší žiaci. V kategórií mladších žiakov prvé miesto získala Mirka Kaňáková z 3.A. Druhé miesto obsadila Kristínka Stoláriková z 3.A. Víťazom v kategórií starší žiaci bol Juraj Halagačka z 9.A, druhé miesto obsadil Martin Rudinský z 8.B a tretie miesto Jakub Skorčík z 8.A. Víťazi získali pohár. Súťaž podporili Školské stredisko a Nadácia pre deti Slovenska.

Cieľom tejto čiastkovej aktivity bolo naučiť žiakov využiť teoretické vedomosti z finančného vzdelávania - prakticky realizovať a spracovať výstupy aktivity.

Dievčatá zorganizovali veľkonočnú burzu výrobkov, ktoré samé vyrobili a výťažok opäť použili pre sociálne odkázané deti.

Ďalšou aktivitou bolo spracovať výstupy aktivity vo forme prezentácie a tieto prezentovať pred rodičmi.
Pri prezentovaní porovnali úspešnosť svojej aktivity a jednoznačne sa ukázalo, že dievčatá z 8.A sú budúce podnikateľky a boli úspešnejšie.

koordinátor projektu: Srničková J.