Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Mikulas2011clanokmalyZvedavé detské očká potešil Mikuláš, ktorý zavítal do obce Korňa na koči v sprievode anjelikov a čertíkov. V kinosále kultúrneho domu ich už čakali nedočkavé detičky s rodičmi. V úvode predseda kultúrnej komisie p. Rastislav Fatura vysvetlil tradíciu Mikuláša. Potom už pódium patrilo súboru Talentárium, tanečnej skupine 4TEENS a TEENSKISS z miestnej ZŠ . V pestrej zmesi tancov, piesní, básni, hry na heligónke a divadielka privítali Mikuláša.

Ten odmenil všetky poslušné deti darčekom. V závere starosta p. Jozef Kontrík pozval všetky deti na ohňostroj a slávnostné rozsvietenie stromčeka pred Obecným úradom, kde sa mohli odfotiť s Mikulášom a čertami. Akcie sa zúčastnilo 180 detí a 50 rodičov.

Vďaka za organizáciu a hladký priebeh akcie patrí pracovníčkam OÚ Korňa, členom DHZ Korňa, žiakom a učiteľom ZŠ Korňa, DJ Aďovi Kontríkovi.

J. Srničková, riaditeľka ZŠ

R. Fatura, poslanec obce