Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

V nedeľu 8.5.2011 žiaci našej školy spríjemnili svojimi básňami, piesňami a tancom popoludnie svojim mamičkám a babičkám. V sále obecného úradu sa totiž konalo slávnostné posedenie pri príležitosti oslavy Dňa matiek.

Vystúpení sa zúčastnili žiaci zo súboru „Talentárium“ a tanečný súbor dievčat zo 7.A - „6NNBRET“.

Kultúrny program otvorila Lucka Staníková básňou „Mama“, nasledovalo pásmo ľudových piesní v podaní Evky Smrečkovej, Katky Dubačovej a Maťa Bzdilíka, ktorý spev doprevádzal hrou na heligónku. Vystúpenia pokračovali tromi modernými tancami a peknou bodkou za programom bola pieseň „Tak sa neboj mama“, ktorú mamičkám zaspievali dievčence z 9. ročníka (Aďka Gajdošová, Danka Kontríková, Zuzka Dubačová a Lucka Staníková).

Vystúpenia našich žiakov sa obecenstvu páčili, zožali veľký potlesk, dokonca sem tam aj nejakú slzičku =).

Mgr. Trembošová

Foto z akcie: http://zskorna.edupage.sk/photos/?photo=album&gallery=127