Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

den matiek 2016 640px.previewProgram otvoril príhovorom pán starosta Štefan Belko, ktorý sa poďakoval všetkým mamičkám a babičkám. V úvode vystúpili ženy zo súboru Nevädza s pestrou paletou piesní pod vedením Mgr. Šufliarskeho. Potom nasledovalo vystúpenie našich žiakov na Obecnom úrade pre mamičky a babičky z obce.

Nádherná zmes: "Divadielko Popoluška" v modernej verzii v podaní súboru Talentárium, vystúpenia heligonkárov, Tamarky na flaute, Katky na klávesoch, zmes piesní v podaní našich heligonkárok a speváčok zo 4.A.

Program pripravovali: heligonkári - Mgr. Miroslav Hrtús zo ZUŠ Turzovka, Mgr. Mirka Kremeňová - vedúca súboru Talentárium, moderovanie programu Ing. Mitková, koordinácia programu riad. školy Mgr. Srničková.

Záver programu patril mužom, korňanským heligonkárom. Veľké ďakujem patrí pedagógom za prípravu programu, p.Monike Stuchlíkovej z OÚ, p. Kataríne Bielčikovej z OÚ.

Srničková,
riaditeľka ZŠ Korňa