Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

elektrika

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že dňa 11.9. 2023 v čase od 9:00 hod. bude v obci prerušená distribúcia elektriny v časti Vyšná Korňa - od Obecného úradu smer do Bohači -  hlavná cesta po zastávku u Majtána, osady Truchlikovci, Smažákovci, Murašonky, Mišovci z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.

Predpokladaný termín obnovenia je od 13:00 hod. a závisí od charakteru poruchy a rozsahu prác na jej odstraňovaní.

Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta s popisnými číslami uvedenými v prílohe.

Zoznam_odberných_miest.pdf