Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

hranice

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstvo vnútra SR - odbor správy štátnych hraníc v rámci činnosti pri správe štátnych hraníc zabezpečuje pravidelné čistenie hraničného pruhu a kruhových plôch okolo hraničných znakov na štátnych hraniciach (§ 2 ods. 5 a 6 zákona č. 298/1999 Z. z. o správe štátnych hraníc).

Práce budú realizované prostredníctvom dodávateľa Davies, s.r.o. predbežne od 01.05.2023 do 31.10.2023 v prihraničných obciach Svrčinovec, Čierne, Čadca, Raková, Staškov, Klokočov, Korňa, Vysoká nad Kysucou, Makov, Horná Mariková, Lazy pod Makytou, Zubák, Červený Kameň, Vršatské Podhradie a Horné Srnie.

Vlastník prihraničného pozemku je v zmysle § 6 ods. 1 písm. a/ Zákona č. 298/1999 Z.z. o správe štátnych hraníc povinný strpieť vstup, vjazd a vykonávanie prác pri správe štátnych hraníc, najmä práce súvisiace s vytyčovaním, vyznačovaním, so zameriavaním, s udržiavaním vyznačenia a s kontrolou priebehu štátnych hraníc.