Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

seniori

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Čadci žiada občanov o maximálnu opatrnosť pri komunikácií s neznámymi osobami a ich spoluprácu z cieľom predídenia prípadných ďalších škôd na majetku predovšetkým seniorov.

V poslednom období páchateľ /páchatelia/ telefonický kontaktujú na pevnej linke seniora, spravidla ženu, s utajených  telefónnych čísel a tejto sa najskôr osoba s neznámym ženským hlasom predstaví ako zamestnankyňa elektrárni, pošty prípadne inej inštitúcie alebo banky s tým, že jej nesie vyúčtovanie za elektrinu, nejakú zásielku alebo balík a aby čakala doma, aby jej to mohli doručiť. Vzápätí nato jej zavolá osoba s neznámym mužským hlasom, ktorá sa v telefonickom hovore vydáva za príslušníka polície a poškodenej uvedie, že je v ohrození a že ju chcú okradnúť, pričom tiež u poškodenej zisťuje či má doma nejaké peniaze, zlato alebo iné cennosti. V prípade, že toto poškodená potvrdí žiada, aby tieto cennosti a finančnú hotovosť vyhodila z okna alebo s balkóna a aby sa schovala v zadnej miestnosti bytu, pokiaľ k nej nepríde polícia.

Žiadame týmto seniorov, aby nikomu neznámemu neposielali peniaze, nič neplatili, žiadne peniaze nevyhadzovali z okien alebo balkónov a ihneď kontaktovali svojho rodinného príslušníka a túto skutočnosť  ihneď oznámili na polícií Slovenskej republiky na telefonickú  linku 158.