Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

tabula modra 2017 BD

Termín začatia: 1. 07. 2021

Termín ukončenia: 31. 03. 2023

Miesto realizácie: Obec Korňa

                                 Parcely: C KN č. 2776 a C KN č. 2772

Výstavba sa realizuje s podporou dotácie Ministerstva dopravy a výstavby SR

 

Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov č. 0041-PRB/2021

Výška dotácie: 727 420,00 €

Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti č. 0042-PRB/2021

Výška dotácie: 78 630,00 €

 

BD 01       BD 02

Novostavba_2_bytových_domov_2_x_18_b.pdf316.75 KB