Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

referendum 2023

 

 

 

 

 

 

 

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z., na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 vyhlásila referendum a určila deň jeho konania

na sobotu 21. januára 2023


Referendum sa koná od 07.00 h. do 22.00 h.

 

Bližšie informácie nájdete na https://www.minv.sk/?referendum

 

Oznámenie_adresy_na_doručenie_oznámenia_o_delegovaní_člena_do_OkVK.pdf195.76 KB

Oznámenie_adresy_na_doručovanie_žiadosti_o_voľbu_poštou.pdf180.62 KB