Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Divadlo cez objektiv

Druhou zastávku putovnej výstavy Divadlo cez objektív je obec Korňa. Atmosféru v kultúrnom dome obce bude nielen počas volebného obdobia ale aj neskôr v čase od 26. októbra do 17. novembra 2022 spríjemňovať fotografická tvorba divadla . Autorom fotografií je Richard Novák, z Čadce ktorý zachytil jedinečné momenty nášho ochotníckeho festivalu Palárikovej Rakovej. Putovnou výstavou, by sme chceli priblížiť momenty z divadelných predstavení v rámci kysuckých miest a obcí, ktoré sa spolupodieľali na organizácii 54. Palárikovej Rakovej.

Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Kysucké kultúrne stredisko.