TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

prace na ceste

Obec Korňa oznamuje, že od pondelka 18.7.2022 do 29.7.2022 bude prebiehať rozsiahla oprava živičného krytu miestnej komunikácie v smere na horu Živčáková. V uvedenom období dôjde k výraznému dopravnému obmedzeniu. Na základe uvedeného žiadame obyvateľov osady U Mravcov a U Študentov o trpezlivosť, zároveň žiadame pútnikov smerujúcich na horu Živčáková, aby v uvedenom období využívali pešiu pútnickú cestu v smere od Turzovky. Rozsiahla oprava sa realizuje  na základe vzájomnej spolupráce z financií Žilinského turistického kraja, Žilinskej diecézy, Farnosti Korňa a Obce Korňa.

Ďakujeme za pochopenie.