TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Expozicia 04

Obec Korňa v spolupráci s OZ Bimaček pod vedením MUDr. Jozefa Marca Vás srdečne pozývajú na prehliadku novej expozície    "Na počiatku bolo drevo".

 

Expozícia je prístupná verejnosti v Kultúrnom dome Korňa PO, UT, ST a PA v čase od 8:00 hod. do 14:00 hod. Návštevu je potrebné si 1 deň vopred nahlásiť na Obecnom úrade osobne alebo telefonicky na tel. č. 041/4356 214.

 

Drevo predstavovalo nepochybne najväčšie bohatstvo pre tých, čo sem prišli. Aj keď ešte nepoznali všetky jeho možnosti a blahodarne účinky, pustili sa s ním za pasy, aby bezo zvyšku využili všetko, čo ponúkalo. Treba mať totiž na mysli, že v podstate tu na Kysuciach a kúsok za hranicou s ČR v regióne zvanom Valašsko, skončilo  stáročné  putovanie kočovných pastierov – valachov horami karpatského oblúka a práve tu museli zmeniť od základu spôsob svojho života. Z kočovníkov sa stali usadení roľníci – pastieri, ktorí okrem živočíšnej výroby boli nútení v čoraz väčšej miere obrábať pôdu, ktorú im pridelil zemepán. Nový spôsob života si vynútil celkom nové materiálno technické vybavenie, ktoré sa postupne naučili novousadlíci zabezpečovať hlavne svojpomocne. Pravdaže, okrem vysokošpecializovaných činností ako kováčstvo, sedlárstvo, či kolárstvo, prípadne výrobu tkanín na krosnách a podobne. 

Bez preháňania možno povedať, že drevo tvorilo cca 90% predmetov bežnej domácej potreby a že bez neho si sotva možno predstaviť nielen materiálnu kultúru, ale život našich predkov vôbec.  Z dreva bolo na hospodárstvach- gazdofkach prakticky všetko – od vnútorného zariadenia domu a kuchynské potreby, hospodárske náradie, z dreva boli prakticky celé furmanské vozy s výnimkou ráfov kolies a pár maličkostí, drevené boli rôzne jednoduché zariadenia na ďalšiu výrobu – strúhacie stolice džatki na šindeľ, kolovraty, krosná, krosná pod kamenné mlynčeky žarna, drevené boli lávky a mostíky cez potoky, dieže, džbery a maselnice, skrátka kdekoľvek sa človek pozrel všade samé drevo. Aj pre potešenie a zábavu slúžilo drevo – strúhali sa z neho hračky pre deti, nadaní jednotlivci vedeli urobiť cimbal, husličky. Postupne budeme všetky tieto tajomstvá dreva odhaľovať. Prídeme na to, ako náš predok postupne objavoval všetky dôležité vlastnosti dreva, ako zbieral skúsenosti najprv nesmelými pokusmi dotvoriť samorasty, ktoré našiel v lese a ktorými už samotná príroda našepkala, na čo by ich mohol využiť.   Postupne, ako nadobúdal dokonalejšie a ostrejšie nástroje, učil sa citlivo a šetrne, využívajúc všetky prirodzené vlastnosti materiálu, ktorý si už vedel cielene nájsť a pripraviť, vnútiť drevu vlastnú vôľu a predstavu tak, aby mu slúžilo. 

Drevo však malo ešte iný, nesmierne dôležitý význam, ktorý sa prejavoval v každodennom živote veľmi vypuklo. Predstavovalo istotu, že rodina nebude v chalupe mrznúť a bude na čom variť na peci pučki. Palivové drevo na varenie bolo potrebné prakticky každý deň a tak z použitého dreva neostal nikdy nikde ani len kúsoček nevyužitý. Nekvalitné, pohnité, tenké,  k výrobe nepoužiteľné drevo – vrcholce –čupľe, ak sa nepoužili na ostrve, pňové konce riče, haluze porúbané na okreski, štiepky, stružliny, triesky, odrezky, suché raždie šmaňe, všetko sa využilo na kúrenie.

Bezpochyby, najväčšiu jednorazovú spotrebu dreva predstavovala stavba samotného obydlia –  drevenej chalupy a hospodárskych budov, čiže dvora. Drevo tu predstavovalo nielen stavebný materiál na zrub chalupy, ale aj krytinu vo forme šindľa, ktorého sa spotrebovalo veľké množstvo.

Expozícia pobočky národopisného múzea Bimaček Na počiatku bolo drevo našla v obci Korňa, vďaka pani starostke Ing. Marianne Bebčákovej a poslaneckému zboru obce svoj nový domov. Nainštalovali sme ju doplnenú o nové artefakty a v novom dispozičnom riešení.

Myšlienka vyčleniť túto drevenú expozíciu ako samostatnú v rámci múzea Bimaček vyplynula z toho, čo uvádzam aj naďalej a čo sa nám aj v praxi – naše exponáty sú takmer na 90% z dreva. A drevo je materiál, ktoré aj bez archeologického kladivka vydáva svedectvo o živote našich predkov pár storočí nazad. Samotné naše múzeum funguje už skoro sedem rokov, ale musím povedať, že pri jeho zrode stála naša moja osobná fascinácia drevom, už od chlapčenského veku. Dospelo to tak ďaleko, že momentálne „drevo“ zbieram, ale aj sám spracúvam. Hlavne na prírodné úžitkové predmety, ale ak sa natrafí niečo „špeci“ tak aj pre krásu. Naučil som sa viaceré starobylé techniky, a drvivú časť prác na svojich výrobkoch robím ručnými nástrojmi, tak ako naši predkovia.

Expozícia je postavená tak, aby návštevník prechádzal postupne od artefaktov potrebných pri ťažbe dreva, nasledujúc predmetmi z darov prírody- svorov, samorastov a rôznych krivín, ktoré stáli vlastne na počiatku drevenej „produkcie“ našich predkov. Pokračuje cez základné technológie a práce z drevom- zostava šindliarska, stolárska( zahrnuje množstvo drobných predmetov potrebných na ručné opracovanie dreva ako rôzne druhy hoblíkov, vrtáky, zveráky...), kolárska- aj z ukážkami rozpracovaných kolies. Súčasťou expozície je aj príspevok obce Korňa- takmer kompletná stolárska zostava po stolárskom majstrovi- samoukovi Ondrejovi Jendrískovi. Chcel by som podotknúť, že sa vyhýbam pojmu ľudové remeslá, ľudový remeselník. Pretože je to oxymoron. Remeselník bol vyučený majster s licenciou, jeho výrobky boli kvalitné, ale často drahé. Drvivú väčšinu našich predmetov vyrobili naturisti samoukovia, ktorí však dosiahli často vysokú kvalitu a úrovňou produkcie sa remeselníkom vyrovnali.

Súčasťou expozície sú aj stručné náučné texty, ako aj podrobnejšie opisy, ktoré si môže návštevník prečítať extra- ide o ťažbu a približovanie dreva, šindliarstvo, debnárstvo a pltníctvo. Celkovo je vystavených asi 250 predmetov, mnohé veľmi staré a vzácne. Sú to jednak predmety vyrobené z dreva a jednak predmety na obrábanie dreva. Jedno od druhého oddeliť nemožno. Pokiaľ viem, nikde na Slovensku takto komplexne poňatá výstava dreva nie je. V obci Korňa je na tom najsprávnejšom mieste. Jej obyvatelia mali a majú k drevu vždy tesnejší vzťah. V obci sa dodnes ručne strúha šindeľ, z obce pochádza posledný hornokysucký výrobca cimbalov...A bohaté a dodnes zachované lesy v blízkom pohraničí z ČR v katastri obce Bíla poskytovali po stáročia prácu kornianskym drevorubačom.  Srdečne pozývame na návštevu!

Autor článku: MUDr. Jozef Marec

Fotogaléria expozície "Na počiatku bolo drevo"