Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

ockovanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecný úrad Korňa v spolupráci s povereným úradným veterinárnym lekárom: MVDr. Jozefom Mudríkom pozývajú chovateľov psov starších ako tri mesiace na pravidelné očkovanie proti Besnote, ktoré sa uskutoční dňa: 29. júla 2022 t. j. v piatok, za úhradu 8,€ podľa nasledovného rozpisu:               

                                            U Jendriska                                o    7:45 hod.

                                             Skotňa                                        o    8:30 hod.

                                             U Kríža                                        o    9:00 hod.

                                             Obecný úrad                               o    9:45   -  10:30 hod.

                                             U Ďurkáči                                    o   11:00 hod.

                                             Potraviny - Vyšná Korňa           o   12:15 hod.

Vydanú očkovaciu známku za rok 2022 a potvrdenku o zaplatení si uschovajte pre kontrolu. Pri hromadnom očkovaní je možne doočkovať aj ochranu proti iným ochoreniam psov za cenu 17,- €, tiež aj vystaviť preukaz za 0,50 € a uskutočniť trvalé označenie psa čipovaním za 10,- €  + 5,- cena za registráciu do CRSZ.