Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

pdf suborV celej obci

06. 07. 2022 od 7:15 - 19:15 hod.

 

 

 

 

 

 

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že dňa 06. 07. 2022 v čase od 07:15 hod. do 19:15 hod. bude v celej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta s popisnými číslami uvedenými v prílohe.

Popisné_čísla_pre_ktoré_bude_prerušená_distribúcia_elektriny_7.pdf764.16 KB