TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

oznam

V celej obci.

30. 06. 2022  07:15 - 18:30

 

 

 

 

 

 

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že dňa 30. 06. 2022 v čase od 07:15 hod. do 18:30 hod. bude v celej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.