Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

podvody na seniorochNakoľko v posledných týždňoch v okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto dochádza doposiaľ neznámym páchateľom k podvodným telefonátom prevažne na senioroch za účelom vylákania finančnej hotovosti Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Čadci žiada o pomoc občanov a ich spoluprácu.

V uvedenom telefonáte z rôznych telefónnych čísel sa neznámy páchateľ prevažne predstaví ako doktor alebo zdravotná sestra a uvedie adresátovi (spravidla seniorovi), že jeho syn alebo vnuk mal dopravnú nehodu. Ďalej v telefonáte uvedie neznáma osoba, že syn alebo vnuk nemá vážne zranenia, ale spôsobil druhému účastníkovi dopravnej nehody zväčša dieťaťu vážne zranenia. V telefonáte neznáma osoba taktiež uvedie, že syn alebo vnuk práve dostáva infúzie a následkom rôznych zranení nemôže rozprávať, pričom je potrebné, aby adresát poslal finančnú hotovosť vo výške niekoľko tisíc eur, ktoré sú potrebné na operáciu údajného druhého účastníka dopravnej nehody. Pričom peniaze neznáma osoba vyláka od adresáta tak, že pošle pre peniaze údajného rodinného príslušníka údajne zraneného účastníka dopravnej nehody osobne k adresátovi alebo rôznou verbálnou manipuláciou navedie adresáta telefonátu, aby si vybral zo svojich úspor ihneď určitú finančnú hotovosť a tú im zaslal cestou Slovenskej pošty na ich účet, alebo prostredníctvom banky na vopred nadiktované číslo účtu, pričom adresátovi počas telefonátu neznáma osoba hovorí, že všetko nech si nechá pre seba a nech nikomu o tom nerozpráva lebo to je tajné a nesmie o tom vedieť polícia.

Týmto Vás  žiadame, aby ste  preventívne vhodným spôsobom  informovali občanov, svojich starkých, ak  je to možné  o uvedených konaniach neznámych páchateľov za účelom zamedzenia uvedeného protiprávneho konania  páchateľov, ktorí uvedeným  bezcitným spôsobom častokrát pripravia poškodených seniorov o celoživotné finančné úspory. Žiadame týmto seniorov, aby nikomu neznámemu  neposielali peniaze, nič neplatili a ihneď kontaktovali svojho rodinného príslušníka  a túto skutočnosť  ihneď oznámili na polícií Slovenskej republiky na linku 158.

Za spoluprácu vopred ďakuje Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Čadci.

Podvody_na_senioroch_-_žiadosť_o_spoluprácu.pdf252.99 KB