TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Stredoslovenská distribučná, a. s. vyzýva všetkých vlastníkov (správcov, nájomcov) nehnuteľností, na ktorých sa nachádza elektrické vedenie, na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť  alebo spoľahlivosť prevádzky vedenia, a to v rozsahu $ 43 Zákona o energetike.

Orezanie a okliesnenie stromov a iných porastov Vás vyzývame vykonať do 15. 03. 2022.

Verejná_vyhláška_SSD_na_odstránenie_a_okliesnenie_stromov.pdf639.34 KB

Výzva_SSD_na_odstránenie_a_okliesnenie_stromov.pdf678.78 KB