Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

V zmysle Uznesenia Bezpečnostnej rady okresu Čadca a Vyhlášky RÚVZ Čadca Vám oznamujeme, že dňom 2.12.2021 sa prerušuje prezenčná forma vyučovania na stredných školách a 2. stupni základných škôl v okrese Čadca do odvolania. Žiaci prechádzajú na dištančnú formu vzdelávania.