Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

mlynVďaka podpore Žilinského samosprávneho kraja, poslancov MUDr. Jozefa Marca a Ing. Martina Šenfelda, MBA, sa nám v roku 2021 podarilo zrekonštruovať našu kultúrnu pamiatku Veterný mlyn u Šulca. Obec získala dotáciu vo výške 3000,- EUR. Vďaka patrí aj majiteľom nehnuteľnosti.

Podarilo sa nám opraviť strechu a aj stavbu veterného mlyna, nakoľko do mlyna už zatekalo. Celá drevená stavba sa ošetrila novým náterom, ktorý ju ochráni pred nepriaznivým počasím. Podarilo sa nám opraviť aj poškodenú turbínu. Z prednej strany je osadené presklené okno, cez ktoré si môže návštevník prezrieť vnútorný mechanizmus mlyna. Mlyn opravili pracovníci obce.  

Kysucký „povetrňok“ zostane i naďalej dominantou osady u Šulca.

Turistov by sme chceli pozvať na návštevu tejto lokality a zároveň aj požiadať, aby pri tejto návšteve rešpektovali súkromie obyvateľov osady.

ŽSK  

„Finančne podporil Žilinský samosprávny kraj“