TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

ČSSZ oznamuje, že stále je možné zasielať Potvrdenie o žití bez úradne overeného podpisu, ale s uvedením dôvodu, pre ktorý bolo znemožnené overenie tohto dokladu. O prípadných zmenách bude verejnosť informovaná.

Odporúčame preto sledovať webové stránky ČSSZ. Zároveň zasielame odkaz, kde sú uvedené bližšie informácie k uvedenej problematike: https://www.cssz.cz/web/cz/-/vyplata-duchodu-do-zahranici-aktualni-informace-k-zasilani-tiskopisu-potvrzeni-o-ziti