TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Cesta osadamiNaša obec Korňa bola tento rok úspešná s projektom „Cesta korňanskými osadami“, ktorý sa zrealizoval vďaka podpore z Nadačného fondu Mobis v Nadácii Pontis. V rámci projektu sa vybudoval nový náučný chodník a jeho značenie, ktoré Vás prevedie našimi osadami.

Náučný chodník začína U Dubači. Cez osadu Barčákovci prídete k obnovenému historickému mostu z roku 1943 v osade U Bugali. Pokračujete ďalej cez osadu U Pozlatky a ocitnete sa v osade U Šulcov, kde si môžete prezrieť Veterný mlyn a môžete si oddýchnuť a pokochať sa krásnymi výhľadmi do ďaleka. Cez osadu Sadlekovci potom pokračujete na Šľahorku a odtiaľ dole kopcom do Majtána. Je to nenáročná prechádzka vhodná aj pre rodiny s malými deťmi a seniorov. Spoznáte nové zákutia a zaujímavosti v našej obci.

Projekt podporil Nadačný fond Mobis v Nadácii Pontis   

mobis               pontis