TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

opatreniaNa základe zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie sa okresy Čadca a Kysucké Nové Mesto zaradia v COVID automate do červenej farby, 1. stupeň ohrozenia, čo znamená sprísnenie opatrení.

Tieto opatrenia sa rozdeľujú podľa režimov:

  • kompletne očkovaní (ide o plne zaočkované osoby 14 dní po podaní druhej dávky dvoj-dávkovej vakcíny, príp. 21 dní po podaní jednodávkovej vakcíny, alebo 14 po akejkoľvek dávke, ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní),
  • OTP (ide o osoby, ktoré sú plne zaočkované alebo negatívne testovaní od odberu PCR 72 hod. , príp. AG 48 hod., alebo do 180 dní po prekonaní ochorenia,),
  • základ (pre všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, prekonanie choroby, či výsledok testovania).

Aktuálne opatrenia podľa COVID automatu

Respirátor/rúško: povinný respirátor v interiéri a rúško v exteriéri na hromadných podujatiach.

Hromadné podujatia: Kompletne zaočkovaní: bez limitu, povinný zoznam účastníkov OTP: max. 25% kapacity, pokiaľ nie je určená kapacita max. do 150 osôb, povinný zoznam účastníkov Základ: max. 10 osôb, povinný zoznam účastníkov

Svadby/kary/rodinné oslavy/večierky/hromadné podujatia v prevádzkach verejného stravovania: Kompletne zaočkovaní: max. 50 osôb v interiéri a 80 osôb v exteriéri, povinný zoznam účastníkov OTP: max. 25 osôb v interiéri a 40 osôb v exteriéri, povinný zoznam účastníkov Základ: zakázané

Obrady (sobáš, krst, pohreb, a pod.): Kompletne zaočkovaní: bez limitu, povinný zoznam účastníkov OTP: max. 25% kapacity, pokiaľ nie je určená kapacita max. do 150 osôb, povinný zoznam účastníkov Základ: max. 10 osôb, povinný zoznam účastníkov

Bohoslužby: Kompletne očkovaní: bez limitu, povinný zoznam účastníkov OTP: max. 25% kapacity, pokiaľ nie je určená kapacita max. do 150 osôb Základ: max. 1 osoba na 15m2, povinný zoznam účastníkov

Návštevy v nemocniciach, ZSS a iné pobytové zariadenia: Kompletne očkovaní: povolené po súhlase zriaďovateľa alebo riaditeľa OTP: povolené po súhlase zriaďovateľa alebo riaditeľa Základ: zakázané

Športové súťaže – limity pre športovcov: Kompletne zaočkovaní: bez obmedzení OTP: max. počet športovcov 75 interiér / 150 exteriér Základ: zakázané Lanové dráhy: Kompletne zaočkovaní: otvorené vleky, kabínkové lanovky max. 50% kapacity, vetranie, po každej jazde dezinfekcia OTP: otvorené vleky (bez kabínkových lanoviek) Základ: otvorené vleky (bez kabínkových lanoviek), povinný respirátor

Fitness: Kompletne očkovaní: max. 50 osôb alebo 15m2 na osobu OTP: max. 10 osôb alebo min. 25m2 na osobu, povinný zoznam účastníkov Základ: zakázané

Wellness, aquapark a kúpele: Kompletne očkovaní: bez obmedzení iba pre wellness zákazníkov zariadení ubytovacích služieb, pre ostatné zariadenia max. 10 osôb OTP: max. 10 osôb iba pre wellness zákazníkov zariadení ubytovacích služieb, pre ostatných zakázané Základ: zakázané

Umelé vodné plochy (bazény a plavárne): Kompletne očkovaní: max. 50% kapacity OTP: max. 25% kapacity Obchody: OTP: max. 1 zákazník na 15m2 predajnej plochy Základ: max. 1 zákazník na 15m2 predajnej plochy

Služby: OTP: max. 1 zákazník na 15m2 predajnej plochy Základ: max. 1 zákazník na 15m2 predajnej plochy

Reštaurácie: Kompletne očkovaní: v interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2m rozostupy medzi stolmi, exteriér bez obmedzení OTP: v interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2m rozostupy medzi stolmi, exteriér bez obmedzení Základ: okienkový predaj, príp. rozvoz

Múzeá, galérie, výstavné siene, knižnice: Kompletne očkovaní: bez obmedzenia OTP: hromadné prehliadky do 10 osôb Základ: individuálne prehliadky 1 zákazník na 15m2

Ubytovacie zariadenia: Kompletne zaočkovaní: bez limitu OTP: ubytovanie zo spoločnej domácnosti max. 2 dospelé osoby na 1 izbe alebo členovia jednej domácnosti v samostatnej izbe, reštaurácie podľa podmienok pre reštaurácie, wellness podľa podmienok pre wellness Základ: zakázané

Taxi: max. 2 osoby na jeden rad vrátene vodiča, rúško, pravidelné vetranie, dezinfekcia po každom klientovi

Zdroj: ÚVZ SR MZ SR

Pripravilo: Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci"