TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

papierObec Korňa oznamuje občanom, že v rámci zberu separovanej zložky papier, bude umožnené občanom využiť výmenný spôsob zberu papiera.

 

PAPIER - noviny, časopisy, letáky, knihy bez textilných obalov, bez kartónov

Papier musí byť pevne zviazaný v balíčkoch. Takto pripravené balíčky budú na mieste odvážené a vymenené za toaletný papier a to:

4 kg papiera = 1 kotúčik toaletného papiera

1,5 kg papiera = 1 balíček vreckoviek

15 kg papiera = 1 balík utierok

Výkup papiera výmennou formou sa uskutoční 02. 09. 2021 na nasledovných stanoviskách a v nasledovných časových intervaloch:

pred Obecným úradom Korňa 15:00 - 15:20 hod.

pred penziónom Kriváň 15:20 - 15:40 hod.