TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Obec Korňa oznamuje, že dňa 13. septembra 2021 o 10:00 hod. v Kultúrnom dome v meste Krásno nad Kysucou a dňa 14. septembra 2021 o 11:00 hod. v Kultúrnom dome v obci Lazy pod Makytou sa uskutoční prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV4025 Beskydské a Javornícke lúky do národného zoznamu území európskeho významu s vlastníkmi, správcami a nájomcami pozemkov dotknutých zamýšľanou ochranou.

Bližšie informácie nájdete v prílohách oznámenia. Je potrebné sa dostaviť do Kultúrneho domu v meste Krásno nad Kysucou a svoje pripomienky predniesť kompetentným.

Prílohy:

scan_vyhlaska_MZP_Beskydske_Javornicke_luky.pdf69.56 KB

scan_list_obce_Beskydske_a_Javornicke_luky.pdf128.22 KB

Príloha_-_C_parcely_-_Beskydske_a_Javornicke_luky.pdf418.15 KB

Príloha_-_E_parcely_-_Beskydske_a_Javornicke_luky.pdf548.30 KB

Mapu dotknutých pozemkov si môžete prezrieť tu: Mapa Beskydské a Javornícke lúky