Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

pdf subor

Regionálna veterinárna a potravinová správa nariaďuje opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia moru včelieho plodu.