TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

oznamV zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že dňa 03. 06. 2021 a 04. 06. 2021 od 07:30 hod. do 19:00 hod. bude v obci prerušená distribúcia elektriny v časti Vyšná Korňa, osada U Staníka

z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta s popisnými číslami 341, 342 a 343.